Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Alenearbejde

Resumé til Østre Landsrets dom afsagt den 9. marts 2007 af 15. afdeling i ankesag nr. S-3699-06

 
Forhold 1: En ansat på 15 år arbejdede alene i en kiosk efter kl. 18, hvor der blev begået røveri. Der var således fremkaldt fare for den ansattes liv og helbred.
 
Forhold 2: En ansat på 14 år arbejdede alene i en kiosk efter kl. 18, hvor der blev begået røveri. Der var således fremkaldt fare for den ansattes liv og helbred.
 
Byretten idømte T en bøde på 60.000 kr. Byretten lagde vægt på ved strafudmålingen, at højesteret har tilkendegivet at bødeniveauet skal følge det almindelige prisniveau, samt at bøden skal være følelig for arbejdsgiveren, for således at have en præventiv effekt. Endvidere fandt byretten at der forelå skærpende omstændigheder, da der var tale om unge under 18 år, som blev udsat for fare for liv eller helbred. Retten fandt ikke T’s personlige forhold som formildende omstændighed.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom.