Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Fræsemaskine

Resumé til Østre Landsrets dom afsagt d. 5. november 2007.

En ansat anvendte en fræsemaskine uden brug af maskinens sikkerhedsudstyr som lå ved siden af maskinen, hvilket bevirkede at den ansatte kom til skade.
 
Byretten fandt T skyldig i henhold til T’s arbejdsgiveransvar.
 
T idømtes en bøde på 25.000 kr.