Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare

Resumé til Østre Landsrets dom afsagt den 30. april 2007 af 22. afdeling i ankesag nr. S-1880-06

Forhold 1: T ApS beskæftigede fire polske arbejdere uden arbejdstilladelse.
 
Forhold 2: En ansat, der var indlejet af T ApS, udførte arbejde på et tag med en hældning på ca. 23 grader, tæt på gavlen og i en højde på ca. 4,5 meter over terræn. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfaren.
 
Byretten idømte T ApS en bøde på 35.000 kr. Byretten lagde til grund, at T ApS havde instruktionsbeføjelsen over for arbejderne. Retten lagde videre til grund at T ApS ikke havde stillet et stillads til rådighed. Det kan heller ikke efter vidnets forklaring lægges til grund, at tiltalte til denne oplyste, at han havde instrueret arbejderne om ikke at arbejde på taget før stilladset kom.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 50.000 kr.