Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Stabling af halmballer

Resumé til dom afsagt den 11. januar 2007 af Østre Landsrets 18. afdeling i ankesag nr. S-272-06

T havde stablet halmballer i en højde af 6 halmballer. En ansat, som senere arbejdede med nedtagning af halmballerne kom til skade ved, at én af dem faldt ned over ham.

Byretten idømte T en bøde på 15.000 kr. Ved bødeudmålingen blev der lagt vægt på, at T ikke tidligere var straffet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Landsretten lagde vægt på, at halmballerne ikke var stablet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere lagde retten vægt på, at det ikke med sikkerhed kunne fastslås hvad der var årsagen til, at 2 halmballer faldt ned over den ansatte. Retten fandt ikke der var formildende omstændigheder efter straffelovens § 82, nr. 13, som kunne begrunde strafbortfald- eller nedsættelse.