Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Jordudgravning

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt den 24. februar 2006 af 8. afdeling i ankesag nr. S-3185-05

En ansat arbejdede i en 3 meter dyb udgravning uden sikkerhedsforanstaltning.
 
Byret idømte T en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom, dog med den ændring at bøden føjes til 40.000 kr. Landsretten fandt, at 40.000 kr. er udgangspunktet i udgravningssager. Flertallet fandt ikke, at der forelå bevis for en skærpende omstædighed.