Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Exsactsnitter

Resume til Vestre Landsrets dom afsagt den 20. februar 2006 af 5. afdeling i ankesag nr. S-2057-05

En ansat benytter som naturligt led i sit arbejde, en landbrugsmaskine. Denne skal tømmes da den af og til stoppes. Ved tømning af maskinen mister den ansatte de to yderste led på en finger på venstre hånd.
 
Byretten frifinder arbejdsgiveren, da den finder at tiltalte har gjort hvad han kunne, selvom den ansattes handling må betragtes som uagtsom.
 
Landsrettens flertal finder arbejdsgiveren skyldig, da den ansattes handling ved tømningen af maskinen ikke kan betragtes som et så abnormt skridt i led med arbejdets udførelse. Tiltalte straffes med bøde på 25.000 kr.