Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Værftsarbejde

Resume til Vestre Landsrets dom afsagt den 10. november 2006 i ankesag nr. S-1042-06

En ansat i et rengøringsfirma udfører arbejde på et skibsværft. Skibsværftet igangsætter to arbejdsprocesser samtidig i jetrummet. Manglende koordinering mellem rengøringsfirma og skibsværft medfører, at den ansatte befinder sig på det sted, hvor en hydraulikcylinder afprøves af skibsværftet. Dette bevirker at den ansatte får denne ned over sig og skader vedkommende.
 
Tiltalte blev af Byretten idømt en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede.