Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Stillads

Resumé til Østre Landsrets dom afsagt den 25. april 2006 af 19. afdeling i ankesag nr. S-214-06

To ansatte arbejdede i en højde over terræn på henholdsvis 3,10 meter og 3,60 meter. Der var ikke etableret sikkerhedsforanstaltninger, så som rækværk på stilladset, og der var en afstand på 0,80 m fra stilladset om ind til væggen.
 
T havde ikke selv sat stilladset op.
 
Byretten idømte 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt ikke at det forhold at T ikke selv havde sat stilladset op, kunne ikke føre til frifindelse.