Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt 29. september 2005 af 9. afdeling i ankesag nr. S-2050-05

To ansatte udførte arbejde med at fjerne is og vand fra et ca. 7 meter højt fladt tag. De befandt sig helt ude ved kanten, uden at der var sikret mod nedstyrtningsfare.
 
Byretten idømte en bøde på 90.000 kr. Byretten lagde vægt på, at T A/S gentagende gange indenfor de seneste år var straffet for fuldstændigt identiske overtrædelser. Byretten anså praksis for at være således, at bøden skal forhøjes med 10.000 kr. for hvert fortilfælde.
 
Landsretten stadfæstede byretten dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 50.000 kr. Landsretten lagde vægt på arbejdets karakter af kortvarig undersøgelse af en skadesårsag. Bøden blev fastsat som tillægsbøde efter Straffelovens § 89. Landsretten fandt ikke Straffelovens § 14 anvendelig, efter det oplyste om risikoen for skade på bygningen, da der var tale om en overtrædelse af forskrifter af væsentlig betydning for afværgelsen af risiko for alvorlig personskade.