Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Eksplosion

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt den 20. oktober 2005 af 9. afdeling i ankesag nr. S-1364-05

To ansatte kørte i varevogn med en 17 kg. tung gasflaske uden, at denne var spændt fast eller forsynet med sikkerhedsanordning. Gasflasken, der af de ansatte antoges at være tom, indeholdt restgas og var utæt. En ansats antændelse af en cigaret forårsagede en eksplosion, med personskade til følge.
 
Byretten idømte en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde til grund at T ApS. ikke havde givet tilstrækkelig instruktion om håndtering af gasflasker der ikke længere var tryk på.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom.