Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sammenstyrtning

Resume til Vestre Landsrets dom afsagt den 14. september 2005 af 6. afdeling i ankesag nr. S-1865-05

En privat person udførte arbejde, i form af indsamling af treaffald, på en etageadskillelse, under nedbrydning, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til at imødegå risiko for sammenstyrtning.
 
Byretten idømte bøde på 45.000 kr. Byretten lagde til grund, at eftersom personen var gået ind i bygningen på anvisning af en, af tiltalte ansat person, var tiltale ansvarlig efter straffelovens § 27.
 
Landsretten frifandt. Landsretten lagde vægt på, at det udførte arbejde i alt væsentlighed ikke skete i tiltaltes interesse, og tiltalte var derfor ikke ansvarlig efter straffelovens § 27.