Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare

Resume til Østre Landsrets dom afsagt den 29. juni 2005 af 19. afdeling i ankesag nr. S-925-05

En ansat udførte arbejde med opsætning af el-kabler ved en tagkant, på et flat tag i 6 meters højde uden der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtningsfare.
 
Byretten idømte en bøde på 3.000 kr.
 
Landsretten forhøjede bøden til 25.000 kr., da der ikke ansås at foreligge formildende omstændigheder. Landsretten henviste herved til udmålingspraksis, fastlagt ved højesteretsdommene af 3/11 1999.