Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

EL

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 13. september 2001 af 3. afdeling i ankesag nr. S-1422-01

Arbejdets udførelse

El

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat fik under arbejdet i forretningen et voldsomt elektrisk stød ved berøring af en brødrister, der var strømførende.

Der var derudover rejst tiltale for, at der i forretningen var en række defekte elinstallationer.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en samlet bøde på 9.000 kr. Retten lagde til grund, at ikke andre end T havde været bestyrer af forretningen på ulykkestidspunktet, og at T havde handlet uagtsomt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 13, nr. 1.