Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Alenearbejde

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 25. juli 2001 af 12. afdeling i ankesag nr. S-0340-01

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T1 og T2 personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To unge på henholdsvis 14 og 15 år arbejdede i et konditori en lørdag kl. 15.40. Arbejdet foregik ikke sammen med en person over 18 år.
T1 og T2 ejede konditoriet i sameje.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T1 og T2 hver en bøde på 10.000 kr. Byretten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet for bødefastsættelsen på 20.000 kr. i denne type sager.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 2, jf. § 83.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.