Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Olieudslip

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 23. august 2001 af
3. afdeling i ankesag nr. S-2095-01

Grønland:

Unge under 18 år

Olieudslip

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat på 17 år flytter en bil i T A/S’s værksted. Den ansatte kunne ikke stoppe bilen, fordi gearstangen var fjernet. Derved påkører han en anden ansat, som kommer til skade.
Forhold 2: Omhandler overtrædelse af den grønlandske miljølovgivning.

Sanktion og rettens bemærkninger

Den Grønlandske Landsret idømte T A/S en bøde på 15.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og 10.000 kr. for overtrædelse af miljølovgivningen. Retten fandt i begge forhold, at T A/S havde handlet uagtsomt.

Østre Landsret stadfæstede dommen med den ændring, at bøden for overtrædelse af miljølovgivningen blev nedsat til 5.000 kr., hvorefter den samlede bøde blev fastsat til 20.000 kr.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Anførte straffebestemmelser

Lov om arbejdsmiljø i Grønland.