Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Alenearbejde

Resume af Vestre Landsrets dom afsagt den 22. december 2000 af 9. afdeling i ankesag nr. S-2579-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte på henholdsvis 16 og 17 år arbejdede alene i T’s kiosk  kl. 20.30 lørdag den 6. marts 1999.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Retten fandt ikke, at en lejlighed beliggende på 1. sal i forhold til forretningslokalet i stueetagen kunne betragtes som et lokale i umiddelbar nærhed af forretningen, hvorfor retten afviste, at T, som befandt sig i lejligheden,  på det pågældende tidspunkt havde været på arbejde sammen med de to unge under 18 år.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tillagde det ikke betydning, at T befandt sig  i nærheden af butikslokalet og kunne tilkaldes ret hurtigt. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at fravige den sædvanlige bødestørrelse i denne type sag under hensyn til reglernes almen præventive funktion.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.