Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Domme om arbejdsmiljø

Her er samlet lands- og højesteretsdomme fra straffesager, der er afsagt på arbejdsmiljølovens område. 

Dommene er fuldt anonymiserede, så hverken tiltalte personer og virksomheder eller tilknyttede personer og selskaber kan identificeres.

Hver enkelt dom består af en udskrift fra dombogen fra henholdsvis byretten og landsretten samt højesteret for de sager, der er indbragt for denne instans.

Retsbogen er medtaget i det omfang, en sådan findes og i øvrigt er skønnet nødvendig. I det omfang, retsbogen er medtaget, er processuelle bemærkninger, eventuelle overlapninger med dombogen o.l. udeladt. Dombogen er altid gengivet fuldt ud.

Find de enkelte domme ved at klikke på: