Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1192 af 9. oktober 2013 

I medfør af § 72 a, stk. 2, og § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 597 af 14. juni 2011 og lov nr. 356 af 9. april 2013, fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der har fået udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø og regler udstedt i henhold hertil, er undtaget fra risikobaseret tilsyn efter § 72 a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1186 af 8. december 2011 om undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1186 af 8. december 2011 om undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat finder fortsat anvendelse for virksomheder, der har fået udstedt et arbejdsmiljøcertifikat inden 1. november 2013 efter lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat og regler udstedt i henhold til loven.

Arbejdstilsynet, den 9. oktober 2013

Jens Jensen / Anette Lerche