Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Æ N D R I N G E R

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde

Bekendtgørelsen indeholder mindre konsekvensrettelser i forhold til EU forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen).

Læs den nye bekendtgørelse nr. 514 af 17. maj 2011.