Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 8 - Definitioner

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr

I denne bekendtgørelse forstås ved
  1. »Flasker«: Trykbeholdere med et rumindhold, der ikke overstiger 150 liter.
  2. »Rør« (»Tubes«): Sømløse trykbeholdere med et rumindhold, der overstiger 150 liter og ikke er over 5000 liter.
  3. »Fade«: Svejste trykbeholdere med et rumindhold, der overstiger 150 liter og ikke er over 1000 liter.
  4. »Kryogenbeholdere«: Varmeisolerede trykbeholdere for nedkølede, fordråbede gasser med et rumindhold på ikke over 1000 liter.
  5. »Flaskebatterier«: Flasker, der er forbundet indbyrdes ved hjælp af samlerør, og som holdes godt fast sammen (rammer).
  6. »Fast tank«: Tank med et rumindhold på mere end 1000 liter, der er sammenbygget med et køretøj (tankvogn), eller som udgør en del af køretøjets karrosseri.
  7. »Aftagelig tank«: Tank med et rumindhold på mere end 450 liter, bortset fra faste tanke og tankcontainere, der normalt kun kan håndteres i tom tilstand.
  8. »Tankcontainer«: Tank med et rumindhold på mere end 450 liter, der er konstrueret til at flytte og håndtere med indhold.