Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 6 - Liste over andre farlige stoffer, jf. § 2, nr. 1, litra b

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr

FN-nummer Klasser ADR/RID-tal Farlige stoffer
1051 6.1 1 stabiliseret hydrogencyanid
1052 8 6 vandfri hydrogenfluorid
1790 8 6 flussyre