Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 5 - De til overensstemmelses-vurderingen benyttede moduler

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr

Følgende tabel viser, hvilke af overensstemmelsesvurderingens moduler der i overensstemmelse med bilag 4, del I, skal anvendes på det i § 2, nr. 1, definerede transportable trykbærende udstyr.


Kategorier af transportabelt trykbærende udstyr Moduler
1. Beholdere, hvor produktet af prøvningstryk og volumen er højst 30 MPa x liter (300 bar x liter). A1, D1 eller E1
2. Beholdere, hvor produktet af prøvningstryk og volumen er over 30 og højst 150 MPa x liter (300 henholdsvis 1 500 bar x liter). H, B kombineret med E, B kombineret med C1, B1 kombineret med F eller B1 kombineret med D
3. Beholdere, hvor produktet af prøvningstryk og volumen er over 150 MPa x liter (1 500 bar x liter), samt tanke. G, H1, B kombineret med D eller B kombineret med F


Bemærkning 1. Det transportable trykbærende udstyr skal underkastes en af de procedurer for overensstemmelsesvurdering efter fabrikantens valg, der gælder for den kategori, hvori det er klassificeret. Hvad angår beholdere og dertil hørende ventiler og andet tilbehør, der anvendes til transporten, kan fabrikanten også vælge at anvende en af de procedurer, der gælder for de højere kategorier.

Bemærkning 2. Inden for rammerne af kvalitetssikringsprocedurerne udtager det bemyndigede organ i forbindelse med et uanmeldt besøg et prøveeksemplar af udstyret på fabrikationsstedet eller lageret for at foretage eller lade foretage en verifikation af, at det er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse. Med henblik herpå skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ om den påtænkte produktionsplan. Det bemyndigede organ skal gennemføre mindst to besøg i løbet af det første produktionsår. Hyppigheden af efterfølgende besøg fastlægges af det bemyndigede organ på grundlag af kriterierne i punkt 4.4 i det relevante modul i bilag 4, del I.