Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 832 af 7. august 2012  

I medfør af § 6, stk. 5, i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 607 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Arbejdspladser, som har eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, skal ved synlig skiltning som fastsat i § 2 informere om, at luften i omgivelserne uden for rummet eller rygekabinen kan være sundhedsskadelig.

§ 2. Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser skal opsættes på et synligt sted ved eller på indgangen til rygerummet eller ved eller i indgangspartiet til rygekabinen, således at det umiddelbart er muligt at læse budskabet på skiltet.

§ 3. De obligatoriske skilte udformes af Sundhedsstyrelsen og kan rekvireres gratis hos Sundhedsstyrelsen af den enkelte arbejdsplads.

§ 4. Sundhedsstyrelsen udsender i tilknytning til de obligatoriske skilte samtidig information til arbejdspladsen om de eksisterende hjælpemuligheder i forhold til et rygestop.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2012.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 7. august 2012

Astrid Krag / Erich Erichsen