Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 9 - Forskrifter for mærkning og placering af ildslukningsmateriel

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994  

1. indledende bemærkning

1.1. Dette bilag finder anvendelse på materiel som udelukkende anvendes til slukning af ild.

2. Brandslukningsmateriel skal farvemærkes, og dets placering skal angives ved hjælp af et skilt og/eller en farvemærkning af de områder, hvor det er placeret, eller ved indgangen til disse.

3. Til afmærkning af dette udstyr anvendes rødt. Den røde farve skal dække en så stor del af overfladen, at udstyret bliver let genkendeligt.

4. De i bilag 3, punkt 3.5, omhandlede skilte skal anvendes til at vise placeringen af dette materiel.