Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Ikke-anmeldepligtige stoffer

Stoffer som skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) efter REACH-forordningens artikel 6, stk. 1.

Ikke-anmeldepligtige materialer

Materialer i flydende form, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, p.g.a. indholdet af

  1. titandioxid CAS-nr. 13463-67-7,
  2. jernoxid CAS-nr. 13463-40-6,
  3. kaolin, respirabel CAS-nr. 1332-58-7,
  4. kiselsyre, Si0 2 , amorf CAS-nr. 1343-98-2, eller
  5. kiselsyre, Si0 2 , amorf, respirabel CAS-nr. 1343-98-2.