Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om politiets tilsyn med forlystelsesapparater

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 267 af 19. august 1958

I medfør af § 47, stk. 2, i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse fastsættes herved efter forhandling med justitsministeren følgende:

§ 1. Politiet fører tilsyn med de i justitsministeriets cirkulære nr. 127 af 23. september 1953 omhandlede forlystelsesapparater, herunder karruseller og luftgynger, til konstatering af, om de i §§ 19-22 i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse indeholdte regler om ufarliggørelse af maskineri er opfyldt. Politiet kan i tvivlstilfælde begære bistand fra arbejdstilsynet til konstatering af, om de nævnte bestemmelser er overholdt.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 1958.

Socialministeriet, den 19. august 1958.
Jul. Bomholt/K. Kampmann.