Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 27. maj 2015

I medfør af § 61, stk. 3, i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 13. maj 2013, fastsættes:

Opgaver

§ 1. Arbejdstilsynet er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet.

§ 2. Arbejdstilsynet bistår beskæftigelsesministeren i forhold til opgaver i tilknytning til lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven).

Beføjelser

§ 3. Hvor beskæftigelsesministeren i henhold til lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) tillægges beføjelser, udøver Arbejdstilsynet disse beføjelser på ministerens vegne.

Beføjelser der ikke delegeres til Arbejdstilsynet

§ 4. Følgende beføjelser delegeres ikke til Arbejdstilsynet:

  1. Fastsættelse af regler om betaling for myndighedsbehandling.
  2. Ministerens bemyndigelse til delegation af beføjelser til andre statslige myndigheder, private organisationer eller selskaber m.v. (juridiske personer).

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. maj 2015

Henrik Dam Kristensen / Nanna Møller