Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Særlige retningslinjer for udskiftning af udstyr på personelevatorer og persongodselevatorer

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. 

  1. Når der foretages ændring af elevatorens nyttelast, mærkehastighed eller egenvægten af stolen, skal anordninger til at forhindre elevatorstolens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse samt bufferanordningen indrettes i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF, jf. bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om indretning af elevatorer.
  2. Ved ændring af løftehøjde, skal eventuelle nye skaktdøre være indrettet i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF, jf. bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om indretning af elevatorer.
  3. Ved udskiftning af elevatorens styring, skal der etableres aflåselig hovedafbryder.
  4. Hvor der ændres eller udskiftes en kombination af de i § 2, stk. 1, nr. 6) nævnte komponenter, eller i kombination med drivmaskineri, skal anordninger til at forhindre elevatorstolens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse samt bufferanordningen indrettes i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF, jf. bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om indretning af elevatorer.