Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1 - Prøvningsorgan

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Prøvningsorganet skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Akkrediteringsområdet skal omfatte modul G (EF-enhedsverifikation), jf. bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF, jf. bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om indretning af elevatorer samt verifikationsopgaver i denne bekendtgørelse.

Prøvningsorganet skal opfylde minimumskravene i direktivets bilag VII.

Prøvningsorganet skal herudover råde over kvalificeret personale, som er i stand til at vurdere, om årsagen til en ombygning eller en væsentlig reparation er begrundet i konstruktionsmæssige fejl, som skal udbedres. Sådanne fejl kan være uhensigtsmæssigt konstruktionsgrundlag, herunder valg af materialer, fremstilling, opstilling, anvendelse m.m.