Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Prøvningsorgan

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1066 af 3. september 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Prøvningsorganet skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Akkrediteringsområdet skal omfatte modul G (EF-enhedsverifikation), jf. bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr samt verifikationsopgaver i denne bekendtgørelse.

Prøvningsorganet skal opfylde minimumskravene i direktivets bilag IV.

Prøvningsorganer, som ønsker akkreditering til verifikation i forbindelse med reparation, skal herudover råde over kvalificeret personale, som er i stand til at vurdere, om årsagen til en reparation er begrundet i konstruktionsmæssige fejl, som skal udbedres. Sådanne fejl kan være uhensigtsmæssigt konstruktionsgrundlag, herunder valg af materialer, fremstilling, opstilling, anvendelse m.m.«