Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Harmoniseret standard om krav til mobile arbejdsplatforme

Den harmoniserede standard  DS/EN 280:2013 Mobile arbejdsplatforme indeholder skærpede krav til sammenkoblingen af arbejdsplatforme (mandskabskurv) og maskine (typisk en teleskoplæsser).

De vigtigste krav i standarden er:

  • At arbejdsplatformen skal kobles til teleskoplæsseren således, at koblingen låses og overvåges automatisk.
  • At teleskoplæsserens styresystem automatisk skal tilpasse sig personløfter-funktionen.
  • At arbejdsplatformen kun må kunne betjenes, hvis eventuelle fjernbetjeninger er placeret i arbejdsplatformen.

Arbejdsplatforme markedsført efter den 31. januar 2015 skal enten være fremstillet i overensstemmelse med den nye standard, eller arbejdsplatformen skal have et tilsvarende sikkerhedsniveau og være EF-typeafprøvet af et bemyndiget organ, fx Teknologisk Institut.

Arbejdsplatforme, som er lovligt markedsført inden den 31. januar 2015, må fortsat anvendes.

Øvrige regler om arbejdsplatforme

 

 

Nedenfor kan du læse de vigtigste regler for arbejdsplatforme.

  • Det er kun tilladt at løfte personer med teleskoplæsser, hvis både teleskoplæsseren og arbejdsplatform er beregnet til det, og i øvrigt opfylder maskindirektivets krav til en personløfter.
  • En arbejdsplatform til en teleskoplæsser er udskifteligt udstyr jf. maskindirektivet, og den skal dermed være CE mærket. Der er i dag mange arbejdsplatforme i brug, som er CE mærket sammen med teleskoplæsseren. Det vil fortsat være lovligt at bruge sådanne arbejdsplatforme med den pågældende teleskoplæsser.
  • Arbejdsplatformen skal være forsynet med betjeningsorganer, og må ikke samtidig kunne betjenes fra teleskoplæsserens førerplads.
  • Det skal fremgå af brugsanvisningen til arbejdsplatformen, hvilke teleskoplæssere den må anvendes med.
  • Arbejdsplatform og teleskoplæsser skal efterses i henhold til leverandørens anvisninger, og den samlede personløfter skal have et årligt hovedeftersyn. Arbejdsgiveren har ansvaret for begge dele.
  • De særlige lempeligere regler for personløft med gaffeltruck gælder ikke for personløft med teleskoplæsser eller andre maskiner.

Læs også

 

 

I EU Kommissionens vejledning kan du læse om, hvornår en arbejdsplatform er udskifteligt udstyr, som skal være CE mærket. I vejledningen kan du også læse, hvornår det er tilladt at bruge ’ikke-integrerede’ mandskabskurve. Vær opmærksom på, at i Danmark er det kun tilladt at anvende ikke-integrerede mandskabskurve til hhv. kraner og gaffeltrucks, hvis dette sker i overensstemmelse med hhv. At-meddelelse nr. 2.02.2 om personløft med kran og At-vejledning B.2.3.1 om løft af personer med gaffeltruck.