Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændring af maskindirektivet per 1. januar 2016

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer, artikel 77, ændrer maskindirektivet således:

Første led i litra e) i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2006/42/EF affattes således:
»— landbrugs- og skovbrugstraktorer, bortset fra maskiner monteret på disse køretøjer«. 

Traktorer som er typegodkendt iht. forordning 167/2013/EU  undtages dermed fuldstændigt fra maskindirektivet. Maskiner monteret på traktorer vil fortsat være omfattet af maskindirektivet, fx en frontlæsser. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2016.

Da ændringen er gennemført via en forordning har den direkte retsvirkning for borgerne i Danmark. Arbejdstilsynet vil dog udstede en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse 693/2013, således at den bliver retvisende.

Traktorer som fortsat markedsføres iht. direktiv 2003/37/EF i overgangsperioden frem til 1. januar 2018, er ikke undtaget fra maskindirektivet.