Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om arbejdsmiljø

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 267 af 21. maj 1976

I medfør af § 88, stk. 2, i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø sættes følgende af lovens

bestemmelser i kraft 1. juli 1976:

1. § 14 (om branchesikkerhedsråd).

2. §§ 66 og 67 (om arbejdsmiljørådets opgaver og sammensætning).

Samtidig ophæves §§ 61 og 62 i lov om almindelig arbejderbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juli 1968 med senere ændringer.

De opgaver, der er tillagt arbejdsrådet i henhold til lov om almindelig arbejderbeskyttelse, lov om arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed samt lov om arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og gartneri, jfr. lovbekendtgørelser nr. 297, 298 og 299 af 4. juli 1968 med senere ændringer, udføres indtil den 1. juli 1977 af arbejdsmiljørådet.

3. § 68, stk. 1 og 7-10 (om arbejdsmiljøfondets virksomhed).

Samtidig ophæves § 60, stk. 1 og 6-8 i lov om almindelig arbejderbeskyttelse. § 60, stk. 2-5 (om fastsættelse af bidrag) forbliver i kraft til den 1. juli 1977.

Arbejdsministeriet, den 21. maj 1976.

Erling Dinesen/ H. Winther