Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 6 - Oplysninger, der under ingen omstændigheder må behandles som fortrolige efter § 28 b

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 910 af 11. september 2008 med senere ændringer

Oplysninger, der under ingen omstændigheder må behandles som fortrolige efter § 28 b

I henhold til § 28 b må følgende oplysninger under ingen omstændigheder behandles som fortrolige, når de anmeldes i henhold til kapitel 3, 4 og 5 i denne bekendtgørelse:

a) de generelle kendetegn ved genetisk modificerede mikroorganismer, anmelderens navn og adresse samt anvendelsesstedet

b) den indesluttede anvendelses klasse og indeslutningsforanstaltninger

c) vurderingen af forudsigelige virkninger, herunder navnlig skadelige virkninger for menneskers sundhed og for miljøet.

Bevarelse af fortroligheden

Hvis anmelderen trækker sin anmeldelse tilbage, uanset grunden hertil, skal den kompetente myndighed respektere oplysningernes fortrolige karakter.