Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1- Uddannelsesplanens indhold

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

A: Uddannelsesplanen for tilstedeværelseskurser skal indeholde en beskrivelse af:

 1. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen.
 2. Forventet målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold.
 3. Uddannelsens opbygning, herunder rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen, jf. 4-6.
 4. Formålet med de enkelte dele i uddannelsen.
 5. Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet.
 6. De pædagogiske principper og anvendte metoder.
 7. Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet.
 8. Anvendelse af evt. gæsteundervisere.
 9. Evaluering af kurset.

B: Uddannelsesplanen for netbaseret undervisning skal indeholde en beskrivelse af:

 1. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen.
 2. Forventet målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold.
 3. Uddannelsens opbygning, herunder rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen, jf. 4-7.
 4. Formålet med de enkelte dele i uddannelsen.
 5. De pædagogiske principper og anvendte metoder.
 6. IT-systemet, der anvendes.
 7. Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet, herunder beskrivelse af IT-systemets vidensbase.
 8. Opgavekravene til kursusdeltagerne i forbindelse med kurset.
 9. Kriterierne for godkendelse af kursusdeltagernes opgavebesvarelser.
 10. Kriterier for dokumentation af deltagernes aktive deltagelse i uddannelsen.
 11. Evaluering af kurset.