Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Eksempler på arbejdsprocesser/virksomheder, der ikke er omfattet af § 61, stk. 1

Bilag til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

(Eksempler på arbejdsprocesser/virksomheder, hvor særlige faremomenter gør sig gældende)

Arbejde med Farligt støv, fx
 • asbest
 • kvarts
 • talkum
Giftstoffer, fx
 •  cyan-, klor- og kviksølvforbindelser
Organiske opløsningsmidler, fx 
 • toluen
 • xylen
 • acetone
 • triklorethylen
 • perklorethylen
Andre, fx
 • epoxy
 • polyurethan
 • styren
Ætsende, fx
 • stærke syrer og baser
eller med følgende arbejdsprocesser, fx
 • Sprøjtemaling
 • Svejsning
 • Lodning
 • Maling
 • Lakering
 • Trykning
 • Limning
 • Støbning (metal, plast)
 • Overfladebehandling
 • Andre kemiske processer
Anlæg med fx
 • Transportører
 • Støjende maskiner
Industriel produktion i større omfang, fx
 • Bryggerier
 • Slagterier
 • Væverier
 • Teglværker
 • Glasfabrikation
 • Savværker
Anlæg, der er så store, at huset må tilpasse sig anlægget fx
 • Stålværker
 • Kraftværker
 • Skibsværfter
Diverse:
 • Bygninger til korntørringsanlæg
 • Sygehuse
 • Virksomheder, der skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet efter bekendtgørelse nr. 201 af 23. marts 2000 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.