Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1 - Erhvervskategorier omfattet af § 61, stk. 1:

Bilag til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

(Erhvervskategorier, hvor arbejdsprocessen ikke har en afgørende betydning for bygningens udformning)

Kontorer og lignende, herunder:
 • Advokatkontorer
 • Ejendomsadministration
 • Tegnestuer
 • Engrosvirksomheder
Detailhandel, herunder:
 • Banker
 • Butikker
 • Stormagasiner
Daginstitutioner og skoler

Bo-institutioner, herunder:
 • Fængsler
 • Kostskoler
 • Pensionater
Døgninstitutioner

Plejehjem

Kroer m.m., herunder:
 • Hoteller
Højskoler

Forsamlingslokaler, herunder:
 • Forsamlingshuse
 • Biografer
 • Idrætshaller
 • Koncertlokaler
Museer

Restauranter

Udstillingsbygninger

Kirker

Teatre

Diverse:
 • Anonymt byggeri (d.v.s. byggeri, hvis anvendelse ikke er afklaret på opførelsestidspunktet)
 • Lagerbygninger
 • Badeanstalter
 • Landbrugets avls- og driftsbygninger
 • Bygninger til egentlig gartneriproduktion (drivhuse etc.)