Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 681 af 10. juni 2013

I medfør af § 17, stk. 4, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, og efter bemyndigelse i henhold til lovens § 22, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at gennemføre Europa-Kommissionens afgørelse af 19. januar 2012 om et krav til medlemsstaterne om at forbyde, at skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere bringes i omsætning. Europa-Kommissionens afgørelse fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter skæreudstyr af slagletypen som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 3. Det er forbudt at bringe skæreudstyr af slagletypen bestående af flere forbundne metaldele beregnet til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

  1. overtræder § 3, eller
  2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 360 af 23. april 2012 om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning.

Arbejdstilsynet, den 10. juni 2013

Jens Jensen / Bitten Højmark Døjholt

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Kommissionens afgørelse 2012/32/EU af 19. januar 2012 om et krav til medlemsstaterne om at forbyde at skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere bringes i omsætning, EU-Tidende 2012, nr. L 18, side 5.