Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 5 - Afvigelser fra forbudet

Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra forbudet mod anvendelse af:

 1. 2-naphthylamin og salte heraf, (CAS nr. 91-59-8) 
 2. 4-aminobiphenyl og salte heraf, (CAS nr. 92-67-1)
 3. benzidin og salte heraf, (CAS nr. 92-87-5)
 4. 4-nitrobiphenyl, (CAS nr. 92-93-3)

til følgende formål:

 1. i ren videnskabelig forsknings- og forsøgsøjemed, herunder analyser,
 2. med henblik på aktiviteter, der har til formål at tilintetgøre stoffer, der har karakter af biprodukter eller spildprodukter,
 3. med henblik på fremstilling af stofferne til anvendelse som mellemprodukter, samt for så vidt angår anvendelse af stofferne til dette formål.

En ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Tiltænkt anvendelse.
 2. Med hvilken begrundelse stoffet/materialet ikke kan erstattes af et mindre farligt stof/materiale eller proces.
 3. Forslag til en arbejdspladsbrugsanvisning efter § 23 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.
 4. Anvendte mængder pr. år.
 5. De pågældende aktiviteter og/eller reaktioner eller processer.
 6. Antal af eksponerede arbejdstagere.
 7. Tekniske og andre foranstaltninger, som er truffet for at hindre arbejdstagernes eksponering, herunder overvejelser om anvendelse af et lukket system ved fremstilling og anvendelse.

Ansøgningen skal være bilagt en udtalelse fra arbejdsmiljøorganisationen.