Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Oplysninger om arbejdsgange, -processer og metoder m.v., jf. § 40, stk. 4 og § 51, stk. 2

Generelt.

1. Virksomhedens navn og adresse.
2. Virksomhedens art.
3. Arbejdsstedets adresse.

Stoffer og materialer m.v.

4. Anvendt stof, materiale eller proces (sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning vedlægges ved anmeldelse til Arbejdstilsynet).
5. PR-nr.
6. Forbrug, årlig mængde.

Substitutionsovervejelse

7. Teknisk begrundelse for at anvende stoffet og materialet.
8. Dokumentation for, at det ikke er muligt at erstatte stoffet og materialet.

Arbejdsområder og -metoder m.v.

9. Afdeling(er), hvor der arbejdes med stoffet, materialet eller processen.
10. Beskrivelse af arbejdsprocessen.
11. Beskrivelse af arbejdsgangen.
12. Beskrivelse af fremgangsmåden ved rengøring.
13. Beskrivelse af fremgangsmåden ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
14. Fremgangsmåden ved opsamling og opbevaring af affald.
15. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser m.v.
16. Maskiner/værktøj.
17. Antal personer beskæftiget med stoffet, materialet eller processen.

Underskrift

18. Dato og underskrift.