Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 3 - Regler for mærkning efter § 31, § 33 og § 34, stk. 4

1. Mærkningsforpligtelse og udformning af etiketten.

I det omfang, stofferne eller materialerne ikke allerede er mærket med hensyn til kræftrisikoen i henhold til CLP-forordningen om mærkning, skal emballagen på de pågældende stoffer/materialer være forsynet med en etiket med følgende tekst: »Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko«.

a. Etiketten skal være mindst 2,5 cm høj (H) og 5 cm bred.
b. Etikettens bredde skal som minimum være 2 gange H.
c. Bogstaverne i sort på gul bund.

2. Etikettens anbringelse:

Etiketten skal anbringes synligt på hver enkelt af de enheder, der indeholder stoffet eller materialet, medmindre mærkning ikke på rimelig vis kan finde sted, fx på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder.