Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 475 af 18. september 1975

I medfør af §§ 17, 19 og 29 i lov om almindelig arbejderbeskyttelse, §§ 9 og 11 i lov om arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed og §§ 9, 11 og 21 i lov om arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og gartneri, jfr. lovbekendtgørelserne nr. 297, 298 og 299 af 4. juli 1968, som ændrede ved lov nr. 216 af 19. maj 1971 fastsættes:

§ 1. En fabriksny traktor kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at den ikke opfylder danske bestemmelser om traktorers indretning og udstyr m.v., der fastsættes i medfør af de nævnte lovbestemmelser, såfremt:
  1. traktoren opfylder de modsvarende bestemmelser i et EF-direktiv, og
  2. fremstilleren (ansøgeren) fremsætter begæring om, at EF-bestemmelserne lægges til grund ved meddelelse af den danske godkendelse.

§ 2. Begæringen efter § 1 skal kun imødekommes, såfremt den omfatter alle de bestemmelser i det pågældende EF-direktiv, der vedrører arbejderbeskyttelseslovgivningen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1975.

Arbejdsministeriet, den 18. september 1975.

Erling Dinesen/H. Winther