Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Vilkår for tildeling af tilskud, jf. § 21

Vilkår for tildeling af tilskud, jf. § 21

a) Tilskuddene anvendes til løsning af de aktiviteter, hvortil tilskuddet er ydet.

b) Tilskuddene holdes regnskabsmæssigt adskilt fra eventuelle andre finansieringskilder.

c) Et eventuelt underskud overføres ikke til andre finansår, men dækkes af parterne

d) Konkurrenceaspektet er opfyldt. Virksomheder, der deltager i aktiviteterne, må ikke opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrerende virksomheder, hvorfor resultaterne af aktiviteten skal være tilgængelige.

e) Yderligere krav, som Arbejdstilsynet har fastsat ved tildeling af tilskud, opfyldes.