Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 4 - Anmeldelse m.v., jf. § 15

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Anmeldelse efter § 15 om anvendelse af biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 eller 4 skal mindst indeholde oplysninger om følgende forhold:
  1. Navn og adresse på virksomheden, herunder SE-nummer.
  2. Navne på evt. sikkerhedsleder og arbejdsmiljørepræsentant.
  3. Resultaterne af den i § 3 nævnte vurdering, samt de oplysninger, der ligger til grund for denne.
  4. Arten af den eller de biologiske agenser.
  5. Beskrivelse af de foranstaltninger, som den i § 3 nævnte vurdering giver anledning til.