Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Liste over eksempler på arbejde, der kan indebære påvirkning fra biologiske agenser, jf. § 1, stk. 2.

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljø
  1. Arbejde i levnedsmiddelfabrikker.
  2. Arbejde i landbruget, f.eks. håndtering af korn, hø og husdyr.
  3. Arbejde, der indebærer kontakt med dyr eller animalske produkter.
  4. Arbejde med sundheds- og dyrepleje, f.eks. sygehuse, dyrehospitaler og post mortemenheder.
  5. Arbejde i kliniske, veterinære og diagnostiske laboratorier, bortset fra diagnostiske mikrobiologiske laboratorier.
  6. Arbejde i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder dagrenovation.
  7. Arbejde i rensningsanlæg.
  8. Arbejde i lokaler, hvor der benyttes luftbefugtningsanlæg.