Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre

I medfør af § 28, stk. 2, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre fastsætter socialministeriet efter indstilling af sikringsstyrelsen herved følgende:

§ l. Såfremt omsætning af rente til kapital finder sted i henhold til lovens § 28, stk. l, fastsættes kapitalbeløbet til så mange gange rentens årlige beløb, som de som bilag trykte tabeller (A og B) angiver for vedkommende alder.

§ 2. Denne bekendtgørelse har virkning fra den l. juli l977.

Stk. 2. Bekendtgørelse af 6. november l945 fra ministeriet for særlige anliggender vedrørende regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til § 28, stk. 2, i lov nr. 475 af l. oktober l945 om erstatning til besættelsestidens ofre ophæves.

Socialministeriet, den 28. juli l977.

Eva Gredal

/N. Raaschou-Nielsen.

 

 

Bilag

Bilag 1