Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 24. juni 2016

I medfør af § 11, stk. 3, i lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsættes:

§ 1. Ved behandlingen af sager efter § 2 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udstede følgende dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

  1. Kvitteringsbreve
  2. Rykkerbreve
  3. Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen
  4. Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen
  5. Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister

Stk. 2. Dokumenter efter stk. 1 sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for dokumenter, der sendes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Beskæftigelsesministeriet, den 24. juni 2016

Jørn Neergaard Larsen / Nanna Møller