Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service

I medfør af § 3, nr. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, fastsættes:

§ 1. Følgende personer er sikret efter arbejdsskadesikringsloven:

1) Børn og unge, der har døgnophold i opholdssteder efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5, eller døgninstitutioner efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6.

2) Børn og unge på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Sikringen omfatter ikke børn og unge i familiepleje.

Stk. 3. Sikringen omfatter følgerne af skader, der er forårsaget af aktiviteter af enhver art, der naturligt er forbundet med opholdet. Sikringen omfatter ikke følgerne af rent private aktiviteter udenfor institutionen.

§ 2. Afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne kan tidligst træffes, når barnets eller den unges ophold på opholdsstedet eller i døgninstitutionen ophører.

Stk. 2. Årslønsfastsættelsen efter § 24 i lov om arbejdsskadesikring foretages efter et skøn under hensyn til barnets eller den unges eventuelle erhvervsindtægt i tiden forud for optagelsen i opholdsstedet eller døgninstitutionen, og til den udsigt til erhvervsindtægt, barnet eller den unge kunne have påregnet, hvis skaden ikke havde erhvervsmæssige følger.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1272 af 29. november 2006 om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service ophæves.
Beskæftigelsesministeriet, den 1. juni 2017

Troels Lund Poulsen
/ Søren Kryhlmand

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2017.