Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet

Adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter ulykkesforsikringsloven til kapitalbeløb – 979 - 11. december 1992 

Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven - 1629 - 16. december 2016

Anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl. - 1479 - 2. december 2016

Arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. – 185 - 23. februar 2017 

Arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service. Ny bekendtgørelse efter lov om social service - 586 - 1. juli 2017

Arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet – 1481 - 2. december 2016 

Arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde – 1606 - 9. december 2016

Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. - 602 - 1. juli 2017 

Betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen - 1657 - 22. december 2017

Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring - 900 - 24. juni 2016 

Dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift - 899 - 24. juni 2016 

Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – 812 - 29. september 2003 

Fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade - 413 - 24. april 2017

Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget - 902 - 24. juni 2016

Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring - 901 -24. juni 2016 

Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 - 961 - 28. juni 2016 

Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar - 960 - 28. juni 2016
2005

Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. - 1021 - 29. juni 2016

Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikringsafgørelser - 1477 - 2. december 2016

Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018 - 1156 - 30. oktober 2017  

Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre – 411 - 28. juli 1977 

Regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - 1224 - 23. november 2017 

Regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade - 1157 - 30. oktober 2017 

Revision af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsregnskaber - 1272 - 28. oktober 2016

Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service - 586 - 1. juli 2017

Takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade - 1237 - 27. november 2017

Underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetinget - 1482 - 2. december 2016