Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 5 - Limning i autobranchen m.v.

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

5.1. - Bilagets område.

a. Arbejde med lime og fugemasser i autobranchen, på karosserier og flydele.

b. Arbejdsoperationer i forbindelse med arbejde omfattet af 5.1.a., hvor dampe og støv afgives til luften, fx klargøring af emner, for- og efterbehandling af emner, rengøring af udstyr.

5.2. Sikkerhedsforanstaltninger.

5.2.1. Procesventilation.

Der skal etableres procesventilation, som angivet i skema V.1.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

5.2.2. Personlige værnemidler m.v.

Det er angivet i skema V.1. og V.2, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1., »Personlige værnemidler m.v.«.

Skema V.1. - Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

KODE NR. I VÆRKSTED
Tallet før/efter bindestreg LIMTUBER, LIMPISTOL, FUGEPISTOL PENSEL, SPARTEL SPRØJTE-PISTOL,* AEROSOLDÅSE incl. for- og efterbe-handling SMELTELIM (HOT MELT) FOR- OG EFTERBE- HANDLING undtagen sprøjtning
00- Ingen
særligea)
Ingen
særligea)
Proces-ventilation, helmaske med kombifilterc), h) Proces-ventilation Ingen
særligea)
0- Ingen
særligea)
Ingen
særligea)
Proces-ventilation, helmaske med kombifilterc), h) Proces-ventilation Ingen
særligea)
1- Proces- ventilation Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet halvmaske, øjenværnb), c) Proces-ventilation Procesventila-tion
2- Proces- ventilation Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces-ventilation Proces-ventilation, gasfilter-maskec), h)
3- Proces- ventilation Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces-ventilation Proces-ventilation, luftforsynet halvmaskec)
4- Proces- ventilation Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces-ventilation Proces-ventilation, luftforsynet halvmaske
5- Proces- ventilation Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaske Proces-ventilation Proces-ventilation, luftforsynet halvmaske
-1 Handsker, forklæded), e), g) Handsker, forklæded), e), g) Handsker, kombinations-filtermaske, overtræks-dragt, øjenværn, hætte Handskerd) Handsker, forklædee), g)
-2 Handsker, forklæded), e), g) Handsker, forklæded), e), g) Handsker, overtræks-dragt, hætte, øjenværn, luftforsynet halvmaskeb) Handskerd) Handsker, overtræks-dragte), g)
-3 Handsker, forklædeg) Handsker, overtræks-dragtf), g) Handsker, beskyttelses-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, overtræks-dragtf), g)
-4 Handsker, forklædeg) Handsker, beskyttelses- dragtf), g) Handsker, beskyttelses-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, beskyttelses- dragtf), g)
-5 Handsker, forklædeg) Handsker, beskyttelses- dragtf), g) Handsker, beskyttelses-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, beskyttelses- dragtf), g)
-6 Handsker, forklædeg) Handsker, beskyttelses- dragtf), g) Handsker, beskyttelses-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, beskyttelses- dragtf), g)

* Hvis der sprøjtes på store flader, skal arbejdet ske i sprøjtekabiner eller i særlige rum udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

Skema V.2. - Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj


KODE NR. INDE I KAROSSERI
Tallet før/efter bindestreg LIMTUBER, LIMPISTOL, FUGEPISTOL PENSEL, SPARTEL SPRØJTE-PISTOL,* AEROSOLDÅSE incl. for- og efterbe-handling SMELTELIM (HOT MELT) FOR- OG EFTERBE- HANDLING undtagen sprøjtning
00- Ingen
særligea)
Ingen
særligea)
Proces-ventilation, helmaske med kombifilterc), h) Proces-ventilation Ingen
særligea)
0- Proces-ventilation Proces-ventilation, gasfiltermaskec), h) Proces-ventilation, luftforsynet halvmaske, øjenværnb), c Proces-ventilation Proces-ventilation, gasfilter-maskec), h)
1- Proces-ventilation Proces-ventilation, gasfiltermaskec), h) Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec Proces-ventilation Proces-ventilation, gasfilter-maskec), h)
2- Proces-ventilation Proces-ventilation, luftforsynet halvmaske, øjenværnb), c) Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces-ventilation Proces-ventilation, luftforsynet halvmaskeb), c)
3- Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec)
4- Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces-ventilation, luftforsynet helmaskec) Proces- ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaske
5- Proces-ventilation, luftforsynet helmaske Proces-ventilation, luftforsynet helmaske Proces-ventilation, luftforsynet helmaske Proces-ventilation Proces-ventilation, luftforsynet helmaske
-1 Handsker, forklæded), e), g) Handsker, overtræks-dragtd), f), g) Handsker, kombinations-filtermaske, overtræksdragt, øjenværn, hætte Handskerd) Handsker, overtræks-dragtf), g)
-2 Handsker, forklæded), e), g) Handsker, overtræks-dragtd), f), g) Handsker, overtræks-dragt, hætte, øjenværn, luftforsynet halvmaskeb) Handskerd) Handsker, overtræks-dragtf), g)
-3 Handsker, forklædeg Handsker, overtræks-dragtf), g) Handsker, overtræks-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, overtræks-dragtf), g)
-4 Handsker, forklædeg) Handsker, beskyttelses- dragtf), Handsker, beskyttelses-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, beskyttelses- dragt, øjenværnf), g)
-5 Handsker, forklædeg) Handsker, beskyttelses- dragtf), Handsker, beskyttelses-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, beskyttelses- dragt, øjenværnf), g)
-6 Handsker, forklædeg) Handsker, beskyttelses- dragtf), Handsker, beskyttelses-dragt, hætte, luftforsynet helmaske Handsker Handsker, beskyttelses- dragt, øjenværnf), g)

* Hvis der sprøjtes på store flader, skal arbejdet ske i sprøjtekabiner eller i særlige rum udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

Noter til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for limning i autobranchen m.v.

a) Når produkter påføres i indsnævringer, delvis lukkede rum og lignende, som fx hulningen af inderskærm, eller påføringen foregår i den beskæftigedes indåndingszone, skal der anvendes gasfiltermaske eller mekanisk udsugning. Arbejdes med et produkt, der indeholder lavtkogende væsker, skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

b) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

c) Ved pålimning af et lille emne, fx emblem og frontgitter, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.

d) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

e) Hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden forklæde. Dog skal forklæde anvendes ved al karosseribearbejdning.

f) Ved ringe tilsmudsning er det tilladt at benytte forklæde og eventuelt ærmebeskyttere i stedet for overtræksdragt/beskyttelsesdragt.

g) Ansigtsskærm skal anvendes ved stænkende arbejde samt ved mekanisk bearbejdning. Eventuelt anvist øjenværn falder i så fald bort.

h) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.